۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

مرتبه علمی

رشته

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

دانشیار

جامعه شناسی

دکتری

محمداسماعیل ریاحی

مدیر پژوهش

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348