۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

 


مرتبه علمی

رشته

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

دانشیار

ریاضی

دکترا

علی اصغر طالبی

مدیر آموزش

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348