۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

 

 

مرتبه علمی

رشته

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

معاونت

حوزوی(مربی)

الهیات

لیسانس

محمدباقر فاضلی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دکترا

مرتضی محسنی

معاونت آموزشی

دانشیار

ریاضی

دکترا

علی اصغر طالبی

معاونت توسعه و منابع انسانی

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348