۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دانشگاه
شماره های تماس با دانشگاه

داخلی 

قسمت 

ردیف

11

مدیریت

1

12

دفتر مدیریت

2

13

معاونت

3

14

دبیرخانه

4

15

سایت(انفورماتیک)

5

16

اداری و مالی

6

17

آموزش

7

18

حراست

8

19

مدیران گروه

9

20

نگهبانی

10

21

کتابخانه

11

22

بسیج دانشجویی

12

23

انتشارات

13

24

رستوران

14

25

آبدارخانه

15

34546380

ریاست

16

34546381

فاکس ریاست

17

34546377

فاکس اموزش

18

34546379

فاکس حراست

19

34546482-34546378

تلفن گویا

20

 

آدرس موسسه :بهشهر انتهای خیابان امام زیر پل جانبازان روبروی آزمایشگاه نجات

کد پستی:  4851883113      ایمیل:tamishan1387@yahoo.com

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - انتهای خیابان امام - جنب پل هوایی - موسسه آموزش عالی تمیشان تلفن : 01134546482 ، 01134546378