۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
باسلام

پیوندها

برای برطرف کردن مشکلات مالی با داخلی 16 واحد مالی (آقای محسنی) ارتباط برقرار کنید

برای برطرف کردن مشکلات انتخاب واحد و پرتال دانشجو با داخلی 15 واحد انفورماتیک (خانم صابری ) ارتباط برقرار کنید

برای برطرف کردن مشکلات آموزشی با داخلی 17 واحد آموزش (آقای رضایی) ارتباط برقرار کنید

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348