۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

Description: E:\tamishan saberi\tamishan\اطلاعات سایت تمیشان\aks modiran gruh\haghparast.jpg

پوریا حق پرست مدیر گروه عمران

نام و نام خانوادگی

کارشناسی:مهندسی  عمران دانشگاه آزاد قائم شهر

 کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش خاک و پی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

تحصیلات

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348