۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
باسلام

پیوندها

 

 

 

علي شکوهي رستمي

دانشجوی دکتری مهندسی برق- مخابرات سیستم

Email:  edu.rostami1395@gmail.com

 

 • دکتری: برق- مخابرات، گرايش سيستم، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  کارشناسی ارشد: برق- مخابرات، گرايش سيستم، دانشگاه فردوسي مشهد.

  کارشناسي:  برق (الکترونيک & مخابرات) دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشگاه امام حسین.

  ديپلم و پيش دانشگاهي: رياضي- فيزيک.

   

 • موضوعات مورد مطالعه:

  بهینه­سازی خطی و غیرخطی، شبکه­های بیسیم، تئوری تخمین، رادار، انالیز تصویر، بینایی ماشین.

  رادار، مخابرات نوري، پردازش تصوير، مخابرات پيشرفته، مخابرات سيار، شبکه­های مخابراتی، امنيت شبکه و رمزنگاري، DSP ، مدارهاي کوانتومي، فرايندهاي تصادفي، الگوريتم فراابتکاری و هیورستیکی.

  شبکه­هاي کامپيوتري، مخابرات ماهواره­اي، نانوتکنولوژي، شبکه­هاي بي­سيم و ADHOC، سوخت­هاي نوين،   تلويزيون، نرام­افزارهاي شبيه­سازي مدار و ميکروکنترلر.

   

  کتب تالیفی:

 • خارجی 1 فصل از کتاب

 • Book Title: Recent Advances in Ad Hoc Networks Research, Ali Shokouhi Rostami and other,  Book Chapter : “Target Coverage in Wireless Sensor Networks” , Nova Science Publishers, Inc. (NOVA), 2014.

 

 • داخلی

 • کتاب رمزنگاري و امنيت شبکه بي­سيم، علی شکوهی رستمی و همکاران، انتشارات ناقوس، 1395.

 • زبان تخصصی برای دانشجويان رشته­های برق قدرت،الكترونيك، مخابرات و كامپيوتر، انتشارات شلفین، 1390.

   

  کتب ترجمه:

 • نانوتکنولوژي و نانو الکترونيک، علی شکوهی رستمی، اسماعیل نقیبی، وزارت نیرو، انتشارات شلفین، 1389.

 • مبانی پایه­ای مهندسی برق و الکترونیک، علی شکوهی رستمی و همکاران، انتشارات تایماز، 1393.

 • اصول و مبانی دیجیتال، علی شکوهی رستمی و مصطفی اعظمی، انتشارات تایماز، 1395.

   

  • کتب در حال انجام و ویراستاری

    

  • پردازش تصاویر پزشکی

  • اصول سیستم­های رادار

  • شبکه­های مخابرات نوری

  • Plc  و bPlc

  • پردازنده­های ARM

  • اموزش بازی­سازی و برنامه نویسی بازی­های کامپیوتری و اندرویدی

    

   سوابق پژوهشي:

 • انجام پروژه تحقيقاتي بررسي امنيت شبکه­هاي بيسيم مرکز تحقيقات مخابرات فاوا نیروی هوایی سپاه پاسداران.

 • انجام پروژه تحقيقاتي امنيت 802.11 مرکز تحقيقات مخابرات فاوا نیروی هوایی سپاه پاسداران.

  اختراعات:

  - سیستم هوشمند پرواز ریزپرنده ها MAV

  - ساخت دستگاه صنعتی کنترلر خط تولید

  افتخارات:

 • مدال طلای مسابقات بین المللی اختراعات و ابداعات سال 2012.

 • مدال نقره مسابقات بین المللی اختراعات و ابداعات سال 2012.

 • جزو 15 طرح برگزیده جشنواره خوارزمی دانش آموزی سال 1377.

 • مربی تیم - مقام سوم مسابقات (مین یاب-1389) و پنجمی مسابقات (دانش آموزشی-1390) رباتیک کشوری.

 • مقالات  منتخب ژرنالی و ISI:

 1. KomeilNosrati, Ali ShokouhiRostami, A Azemi, F Mohanna "A Private Secure Communication Scheme Using UKF-based Chaos Synchronization", Journal of Engineering Science and Technology Review 8 (2), 96-105, 2015.

   

 2. Ali Shokouhi Rostami, Farahnaz Mohanna, Hengameh Keshavarz, A.R.Hosseinabadi,” Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using the Gravitational Emulation Local Search Algorithm”, Applied Mathematics & Information Sciences 9 (2), 1-11, 2015.

 3. E. Shahraki, H. Keshavarz and A. S. Rostami ,” Energy-Aware Rouring Minimizing Interference based on The Gravitional Search Algoritm in WSN”, BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, Spl. Edn. 2, pp:419-427, 2015.

 4. M Ranjbar, M Azami, AS Rostammi ,“Fuzzy Artificial Bee Colony for Clustering”, Journal of Agricultural Science and Engineering, 2015.

 5. E. Shahraki, H. Keshavarz, J. Ahmadi shokouh, A. S. Rostami, “Energy-Aware Routing Minimizing Interference and Delay in Wireless Sensor Networks”, IJECCE Journal , 2015.

 6. A. Elahi, A. ShokouhiRostami, A. R. Hosseinabadi,"Concept-based vector space model for improving text clustering", SSDR journal, 2012.

 7. A. Elahi, R. Javanmard, A. ShokouhiRostami, "Improvement TFIDF for News Document using efficient similarity",Research Journal of Applied Sciences,Maxwell Scientific Organization, 2012.

 

 1. A. R. Hosseinabadi, m.  yazdanpanah, A. S. Rostami, "A new search algorithm for solving symmetric traveling salesman problem based on Gravity", World Applied Sciences Journal, indexed by Scopus, 2012.

 2. M.Azami, M. Ranjbar, Ali Shokouhi Rostami, "Increasing the Network life Time by Simulated Annealing Algorithm in WSN with Point coverage", international Journal of Ad hoc, Sensor & Ubiquitous Computing ( IJASUCI), 2013. 

 

 

 1. A. Elahi, A.R. Hosseinabadi, Ali. Shokouhi Rostami, “Multi-hop Fuzzy Routing for Wireless Sensor Network with Mobile Sink”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 7, July 2013.

   

 2. A. Bagrezai, S. Vahab A-D Makki and Ali Shokouhi Rostami, “A New Energy Consumption Algorithm with Active Sensor Selection Using GELS in Target Coverage WSN”, IJCSI Volume 10, Issue 4, July 2013.

 

و ... .

 • مقالات منتخب کنفرانسی بین المللی خارجی:

 1. A. S. Rostami, J. Chitizadeh, N.Forozandehmehr,"Optimization of point coverage and connectivity in wireless sensor networks by reducing the number of active sensors using genetic algorithm", Electrical Conference, Zanjan University, Iran, 2007.

   

 2. A. S. Rostami, J. Chitizadeh, M. H.Yaghmaee moghadam, "New algorithms and efficient energy-aware routing in wireless sensor networks", asymmetric, point coverage, 14th Iranian Computer Engineering Conference, AmirKabir University, Iran, 2008 .

 

 1. A. S. Rostami, J. Chitizadeh, M. H.Yaghmaee moghadam, S.M.Mazinani, "Optimization of parameters of selected active sensors, and reducing energy consumption by using genetic algorithm in point coverage of sensor networks", wireless, 15th Iranian Computer Conference, Iran, 2008.

   

 2. H. Kordjazi, A. A. Totonchi, A, S, Rostami, "Isotropy design and optimization of a planar parallel manipulator with Combination of Fuzzy Logic and Genetic Algorithm", 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lisbon, Portugal,  June 1 - 5, 2009.

   

 3. I. Z. Moghadam, A. S. Rostami, M. R. Tanhatalab" Designing a Random Number Generator with Novel Parallel LFSR Substructure for Key Stream Ciphers", in IEEE International Conference on Computer Design and Applications (ICCDA), Vol 5, pp 598-601  IEEE 2010.

   

 4. A. S. Rostami, M. R. Tanhatalab, H. M. Berneti,"Decreasing the Energy Consumption by a Distribution Classification New Algorithm in Choosing the Best Sensor Node in Wireless Sensor Network with Point Coverage", International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), pp 269-274, IEEETT, 2010.

   

 5. A. S. Rostami, M. R. Tanhatalab,H. M. Berneti, "Novel Algorithm of Energy-Aware in Asymmetric Wireless Sensor Networks Routing for In-Point Coverage", International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), pp 308-313 ,IEEE 2010.

   

 6. M. Rouhani, M. R. Tanhatalab, A. S. Rostami, "Nonlinear Neural Network Congestion Control Based on Genetic Algorithm For TCP/IP Network", , 2nd International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), Liverpool, U K, IEEE  2010.

 

 1. M. R. Tanhatalab, M.Rouhani, A. S. Rostami, "Neural Network AQM Congestion Control Based Genetic Algorithm for TCP/IP Networks"5th International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence (ICNNAI), 1-4 June, Brest, Belarus, 2010.

   

 2. A. S. Rostami, K Nosrati, H. M. Berneti, "Optimizing the Parameters of Active Sensor Selection and Using GA to Decrease Energy Consumption in Point Coverage Wireless Sensor Networks", Sixth International Conference on Wireless Communication and Sensor Networks(WCSN), IEEE2011.

   

 3. K. Nosrati,A. S. Rostami,  A. Azemi, N. Pariz ,"Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System with Unscented Kalman Filter",IEEE, ICEE 2011.

   

 4. K. Nosrati, A. S. Rostami, A. Azemi, N. Pariz, "Unscented Kalman Filter Applied to Noisy Synchronization of Rossler Chaotic System", IEEE, ICACC 2011.

   

 5. K. Nosrati, A.Azemi, N. Pariz, A. S. Rostami, "Chaotic Synchronization of Lorenz System Using Unscented Kalman Filter", IEEE, CCDC 2011.

   

 6. A. Elahi, A. Rahmani Hosseinabadi, A. Shokouhi Rostami," Improving News Document Clustering Based on a hybrid Similarity Measurement", IEEE ICIS, vol1, 2011.

 

 

 1. A. S. Rostami, H. M. Berneti, A. R. Hosseinabadi ,"A Novel and Optimized Algorithm to Select Monitoring Sensors by GSA", International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), pp 269-274, IEEE 2012.

   

 2. F. Ghareei, A. Sh. Rostami, J. Vahidi, S. J. Rezaei “Optimal the added relay node placement using GELS to increase the lifetime of wireless sensor network”, pp: 441-446,  KBEI, IEEE, 2015.

   

 3. SM Bozorgi, MG Amiri, AS Rostami, F Mohanna, “A novel dynamic multi-hop clustering protocol based on renewable energy for energy harvesting wireless sensor networks”, pp: 619-624,  KBEI, IEEE, 2015.

   

   

  https://scholar.google.com/citations?user=LuedG-gAAAAJ&hl=en

   

 • مقالات کنفرانسی داخلي

   

 1. محمدجواد احسنی - فرحناز مهنا - علی شکوهی رستمی، "روشی کارا جهت ارزیابی کیفیت محصول سیب زمینی مبتنی بر بینایی ماشینهمایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، سال انتشار: 1393.

 2. احمد فرزانه لاطران - مصطفي اعظمي - علي شكوهي رستمي، "افزايش طول عمر و بهينه سازي غيرخطي مصرف انرژي با استفاده از الگوريتم Simulated annealing درشبكه هاي حسگربي سيم پوشش نقطه اي"، كنفرانس بين المللي مدل سازي غير خطي و بهينه سازي، سال انتشار: 1391.

 3. علي شكوهي رستمي - جليل چيتي زاده - محمدحسين يغمايي مقدم - سيد مجيد مزيناني، "انتخاب بهينه گره حسگر در شبكه حسگر بي سيم نا متقارن با پوشش نقطه‌اي"، چهاردهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران، سال انتشار: 1387.

 4. علي شكوهي رستمي - مرتضي دلگير - جليل چيتي زاده - محمدحسين يغمايي مقدم"، بهينه سازي پارامترهاي انتخاب حسگرهاي فعال و كاهش مصرف انرژي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در شبكه هاي پوشش نقطه اي حسگر بي‌سيم"، پانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، 1388.

 5. علي شكوهي رستمي - نجمه فروزنده مهر، "بهينه سازي پوشش نقطه اي و اتصال پذيري در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاهش تعداد حسگرهاي فعال با استفاده از الگوريتم ژنتيك"، يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق، 1386.

 6. سيده نرجس خراشاديزداه - هنگامه كشاورز - علي شكوهي رستمي، "كاهش تأخير در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم مسيريابي"، اولين همايش تخصصي علوم، فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، سال انتشار: 1392.

 7. . سحر ترابي - مهري مهرجو - علي شكوهي رستمي، "يكپارچه سازي شبكه سلولي و شبكه RFID،" همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدل سازي و امنيت سيستمها، سال انتشار: 1392.

   و ....

   

   

   

   

  سوابق کاري:

 • مدیرگروه 4برق، دانشگاه مختلف از 1388 تا 1393)گروه برق دانشگاه جامع علمی کابردی، گروه الکترونیک دانشکده امام خمینی، گروه ICT موسسه آموزش عالی تمیشان) و گروه برق دانشگاه تمیشان بهشهر 1392 تا کنون.

 • قسمت فن­آوری شرکت سامانه­هاي رايانه­اي پاسارگاد - مسئول بخش آموزش ICT مباحث­­GSM  و شبکه­های مخابرات نوری و مدارات سوئیچینگ. (تهران- 1386-1387 -2 سال).

 • تدريس در دانشگاه­هاي آزاد و موسسات آموزش عالي و دانشگاه پيام نور(بيش از 7 سال)

 • تدریس دروس ­فن­آوري اطلاعات و ارتباطات، شبکه­هاي فيبرنوري، کنترل و ابزاردقيق، سيستم­هاي

 • مخابراتي، مدارمخابراتي، اصول GSM، تجزيه تحليل سيگنال و سيستم، معماري کامپيوتر، ريزپردازنده، شبکه­هاي کامپيوتري، الکترونيک 1 و2، الکترونيک صنعتي، تلويزيون رنگي و سياه­سفيد، مدارمنطقي، مدار 1و 2 به همراه آزمايشگاه­هاي آنها تدريس شده است. همچنين حل تمرين بيش از 4 عنوان درس در دوره­هاي کارشناسي و ارشد

  -  کارشناس بخش مقالات و پايان­نامه­ها ، مشاور و مسول بخش IT (بيش از 3 سال).

 • ریس و نایب ریسس کانون مهندسی شهرستان بهشهر، 1392-1394.

 • مسول کلینیک صنعت و معدن سازمان پژوهشهای بسیج استان مازندارن ، 1393، 1394.

   

  دوره­هاي آموزشي برگذار شده:

 • آموزش برنامه نویسی میکرو کنترلرها

 • دورهای مختلف اموزش رباتیک و مکاترونیک

 • آموزش کنترل کننده های صنعتی (plc)

 • دوره GSM مقدماتي شرکت ارتباط سيار ايران.

 • دوره GSM پيشرفته سيگنالينگ شرکت ارتباط سيار ايران.

 • دوره­هاي شبکه.

   

  نرم­افزار و زبان برنامه­نويسي:

   Microsoft office،MATLAB و قسمتهايي از  Simulink  آن، ++C ، ORCAD، PSPICE، EWB.

  موضوعات مورد علاقه‌مندی:

·      Wireless Sensor Network &Adhoc Network

·      Radar

·      Secure Communication

·      Cryptography

·      Random Number Generator

·      Chaotic System

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348