۱۴۰۱/۰۷/۱۱ دانشگاه
با سلام

پیوندها

 

 هیات موسس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیات موسس

 1

علی اکبر باقری خلیلی

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

رئیس هیئت موسس

2

یحیی طالبی رستمی

دکترا

ریاضی

دانشیار

عضو هیات موسس

3

مرتضی محسنی

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

عضو هیات موسس

4

محمداسماعیل ریاحی

دکترا

جامعه شناسی

دانشیار

عضو هیات موسس

5

علی اصغر طالبی 

دکترا

ریاضی

دانشیار

عضو هیات موسس

6

حمید محمدزاده

دکترا

ریاضی

استادیار

عضو هیات موسس

7

محمدباقرفاضلی

لیسانس

الهیات

حوزوی(مربی)

عضو هیات موسس

 

 هیات امنا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیات امناء

1

قاسم علیزاده

دکتری

ریاضی

پروفسور

عضو

2

غلامرضاپیروز

دکتری

زبان و ادبیت فارسی

دانشیار

عضو

3

علیرضا شاکری

دکتری

صنایع پلیمر

دانشیار

عضو

4

علی اکبر باقری

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

رئیس هیئت امنا

5

یحیی طالبی رستمی

دکتری

ریاضی

دانشیار

عضو

6

محمد اسماعیل ریاحی

دکتری

جامعه شناسی

دانشیار

عضو

7

حجت السلام سید رسول حسینی

فوق لیسانس

حوزوی

بازنشسته آموزش و پرورش

عضو

8

رحمت عباس نژاد

دکتری

باستان شناسی

استادیار

نماینده وزیر

9

اسماعیل یونسی

فوق لیسانس

مدیریت

-

نماینده استاندار

© حق نشر برای موسسه آموزش عالی تمیشان محفوظ است.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.

مازندران - بهشهر - خیابان امام - جنب بانک ملی - راوک رایانه تلفن : 01134528348